Chengzhang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1919 W866D74L663)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tartar1 (1800) Chengzhang (1939) 61S
2 lose Chengzhang (1960) tartar1 (1779) 10S
3 win Td1234573 (1831) Chengzhang (1948) 22S
4 win Chengzhang (1935) Td1234573 (1844) 13S
5 lose dan_nha_que (1978) Chengzhang (1950) 37S
6 lose Chengzhang (1962) HarrisN (2075) 45S
7 lose Chengzhang (1979) coboho (1915) 29S
8 lose Chengzhang (2000) certifie (1796) 32S
9 lose Ruoutrang190 (1973) Chengzhang (2017) 22S
10 win Chengzhang (2002) Ruoutrang190 (1988) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Chengzhang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames