huongson58
Cờ nhanh: 1433 W63D2L89
Cờ chậm: 1926 W2028D655L2507)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win levantuan (1968) huongson58 (1909) 19S
2 lose huongson58 (1919) DD880132 (2103) 24S
3 lose DD880132 (2092) huongson58 (1930) 51S
4 lose mousedeer (1952) huongson58 (1945) 18S
5 win vui_ve100 (2007) huongson58 (1927) 42S
6 win tears (1976) huongson58 (1909) 27S
7 lose huongson58 (1923) tears (1962) 11S
8 win huongson58 (1904) khoa52tp (2010) 29S
9 lose khoa52tp (1997) huongson58 (1917) 23S
10 lose dinh102 (2030) huongson58 (1929) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by huongson58, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames