avakwonq
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1875 W1620D135L1518)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dtt2011 (1797) avakwonq (1893) 39S
2 win avakwonq (1877) HUY07 (1896) 31S
3 lose avakwonq (1888) De1SW (2046) 23S
4 lose De1SW (2035) avakwonq (1899) 29S
5 lose avakwonq (1911) sieunhan (2015) 69S
6 lose avakwonq (1924) sieunhan (2002) 29S
7 lose hung1952 (1896) avakwonq (1941) 107S
8 win hung1952 (1911) avakwonq (1926) 30S
9 win TratN (1813) avakwonq (1914) 70S
10 win avakwonq (1901) TratN (1826) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by avakwonq, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames