tranvanta
Cờ nhanh: 1566 W9D0L5
Cờ chậm: 1944 W337D41L262)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kubin18 (1727) tranvanta (1935) 42S
2 win tranvanta (1925) kubin18 (1737) 27S
3 win tungduongbn3 (1732) tranvanta (1915) 32S
4 lose tlcl049 (1834) tranvanta (1934) 26S
5 win tlcl049 (1847) tranvanta (1921) 38S
6 win tranvanta (1899) tuan20032006 (2125) 17S
7 lose tranvanta (1911) ason (2035) 70S
8 lose tranvanta (1923) ason (2023) 28S
9 draw lc3 (1751) tranvanta (1928) 224S
10 win tranvanta (1917) lc3 (1762) 59S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tranvanta, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames