tranvanta
Cờ nhanh: 1566 W9D0L5
Cờ chậm: 1773 W606D70L483)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tranvanta (1783) tvh (1972) 43S
2 lose tvh (1962) tranvanta (1793) 27S
3 lose thienluke (1765) tranvanta (1810) 76S
4 lose tranvanta (1828) hienlylich (1756) 28S
5 draw tqtran (1716) tranvanta (1831) 44S
6 win lip (1777) tranvanta (1817) 74S
7 win island777 (1817) tranvanta (1801) 23S
8 win konkako (1747) tranvanta (1787) 38S
9 win tranvanta (1772) konkako (1762) 28S
10 lose KrongBong123 (1610) tranvanta (1793) 63S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tranvanta, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames