cotuong1999
Cờ nhanh: 1457 W30D1L35
Cờ chậm: 1547 W8779D816L9126)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw cotuong1999 (1547) leti9x (1534) 122S
2 lose AAhUi (1821) cotuong1999 (1564) 17S
3 lose cotuong1999 (1580) Hofsing (1569) 28S
4 win dong1943 (1499) cotuong1999 (1567) 52S
5 win cotuong1999 (1552) ypa2k (1529) 63S
6 lose cotuong48 (1571) cotuong1999 (1567) 29S
7 lose cotuong1999 (1583) trinhvuhoa (1575) 48S
8 lose cotuong1999 (1600) Chitai007 (1537) 21S
9 lose cotuong1999 (1612) Ytiger (1736) 26S
10 win Ytiger (1756) cotuong1999 (1592) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cotuong1999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames