ck1
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1660 W790D100L702)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ck1 (1674) Dannyfriend (1714) 5S
2 win ck1 (1660) akari (1627) 36S
3 win ck1 (1647) XuanThanT (1578) 33S
4 win XuanThanT (1592) ck1 (1633) 37S
5 lose ck1 (1644) HatGiongSo1 (1779) 12S
6 lose HatGiongSo1 (1767) ck1 (1656) 21S
7 win tdh (1620) ck1 (1641) 30S
8 lose ck1 (1658) tdh (1603) 20S
9 lose ck1 (1673) hiepqn (1698) 8S
10 lose ck1 (1688) BaBua (1695) 48S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ck1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames