notui
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1793 W5580D379L5356)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose NgocAnhN (1798) notui (1809) 23S
2 win hung1952 (1764) notui (1794) 79S
3 win notui (1778) hung1952 (1780) 59S
4 lose johnny_ho (1741) notui (1795) 53S
5 lose typhudola (1742) notui (1813) 52S
6 win Tony1979 (1797) notui (1797) 36S
7 lose notui (1810) tinhtam1 (1880) 65S
8 win tinhtam1 (1899) notui (1791) 53S
9 win notui (1779) cotuongdot (1675) 57S
10 lose tonydang (1687) notui (1798) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by notui, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames