kimngan008
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1672 W7210D1336L7585)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw huynh49 (1764) kimngan008 (1670) 39S
2 win kimngan008 (1656) thanhson30 (1611) 46S
3 win kimngan008 (1641) Becareful (1628) 16S
4 win LePhiPhung (1637) kimngan008 (1625) 40S
5 lose kimngan008 (1640) Tichlich (1648) 50S
6 lose nui99 (1637) kimngan008 (1656) 55S
7 lose kimngan008 (1673) nui99 (1620) 45S
8 lose kimngan008 (1684) phanvanhan (1819) 34S
9 lose kimngan008 (1700) phong (1691) 34S
10 win cici (1761) kimngan008 (1682) 54S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kimngan008, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames