huynh2017
Cờ nhanh: 1560 W7D1L3
Cờ chậm: 2024 W2590D306L2298)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose myhanoi (1936) huynh2017 (2043) 45S
2 lose huynh2017 (2059) honganh1968 (2036) 35S
3 win honganh1968 (2052) huynh2017 (2043) 43S
4 lose huynh2017 (2057) Tommy0 (2118) 24S
5 win Tommy0 (2137) huynh2017 (2038) 36S
6 win huynh2017 (2020) mazda_cx5 (2107) 55S
7 lose benkin (2035) huynh2017 (2036) 16S
8 lose huynh2017 (2053) benkin (2018) 53S
9 lose hungtuong (1848) huynh2017 (2075) 17S
10 lose huynh2017 (2091) Song_Tu (2072) 164S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by huynh2017, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames