tao_day
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2169 W3106D695L3180)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tao_day (2158) Gauvang (2009) 69S
2 lose keven50 (2110) tao_day (2176) 44S
3 win tao_day (2162) keven50 (2124) 40S
4 win mani (2298) tao_day (2142) 20S
5 win josh25 (2026) tao_day (2116) 71S
6 lose VincentY (2239) tao_day (2128) 40S
7 draw tao_day (2129) kinhphuyen (2089) 52S
8 lose Yong866 (2274) tao_day (2141) 21S
9 lose tao_day (2153) Yong866 (2262) 50S
10 lose xishen (2094) tao_day (2171) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tao_day, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames