goldminer
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1994 W3261D708L2595)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hopduc (1822) goldminer (2015) 66S
2 win Hopduc (1832) goldminer (2005) 20S
3 win goldminer (1990) Thanhson1701 (1972) 35S
4 lose Thanhson1701 (1955) goldminer (2007) 35S
5 lose goldminer (2024) doldor (1985) 30S
6 win ducsida1 (1937) goldminer (2011) 19S
7 win goldminer (1997) ducsida1 (1951) 38S
8 win goldminer (1979) chancuu (2059) 38S
9 win chancuu (2078) goldminer (1960) 63S
10 win goldminer (1950) LEKHACKIEM (1758) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by goldminer, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames