goldminer
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1996 W1101D216L795)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win goldminer (1982) trantung_ (1933) 48S
2 lose trantung_ (1915) goldminer (2000) 32S
3 win LuuLyNgoc (2075) goldminer (1982) 27S
4 win goldminer (1963) LuuLyNgoc (2094) 9S
5 lose LucBaoNgoc (2059) goldminer (1976) 34S
6 lose goldminer (1990) LucBaoNgoc (2045) 28S
7 lose goldminer (2003) WinterSun (2074) 29S
8 lose goldminer (2017) WinterSun (2060) 62S
9 win truho2003 (1959) goldminer (2003) 42S
10 draw goldminer (2004) truho2003 (1958) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by goldminer, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames