goldminer
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1998 W2525D559L1975)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TRUNGTHANHVA (1971) goldminer (2015) 32S
2 win goldminer (2000) TRUNGTHANHVA (1986) 70S
3 draw XuanHong12 (2150) goldminer (1996) 61S
4 win thang_thua (1965) goldminer (1981) 57S
5 win goldminer (1967) Rulo (1911) 42S
6 win Rulo (1926) goldminer (1952) 31S
7 win goldminer (1940) hoavinh (1840) 15S
8 win khahg (1922) goldminer (1925) 15S
9 lose goldminer (1942) khahg (1905) 38S
10 win tao_chan2012 (1810) goldminer (1930) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by goldminer, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames