dungphamtir
Cờ nhanh: 1749 W3596D482L3252
Cờ chậm: 2152 W5711D1389L4809)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw hongki (2126) dungphamtir (2152) 45S
2 win dungphamtir (2136) chuaras (2136) 37S
3 win chuaras (2153) dungphamtir (2119) 96S
4 win dungphamtir (2104) ybuimme (2096) 35S
5 win ybuimme (2112) dungphamtir (2088) 49S
6 draw chessking38 (2096) dungphamtir (2088) 114S
7 lose dungphamtir (2100) tansatlenh (2212) 70S
8 lose tansatlenh (2199) dungphamtir (2113) 51S
9 lose dungphamtir (2129) hwawong1 (2104) 57S
10 lose hwawong1 (2087) dungphamtir (2146) 66S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dungphamtir, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames