dungphamtir
Cờ nhanh: 1749 W3596D482L3252
Cờ chậm: 2197 W4345D1021L3915)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thiamfo (2032) dungphamtir (2218) 46S
2 lose hoachauthuan (2081) dungphamtir (2238) 50S
3 win Jayden15 (2119) dungphamtir (2226) 63S
4 win dungphamtir (2213) vuong1964 (2146) 41S
5 lose vuong1964 (2127) dungphamtir (2232) 34S
6 win dungphamtir (2218) trinhbanglan (2182) 16S
7 win trinhbanglan (2197) dungphamtir (2203) 24S
8 win xinphepvo (2068) dungphamtir (2191) 65S
9 win machano (2080) dungphamtir (2179) 57S
10 win timsome25 (2117) dungphamtir (2165) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dungphamtir, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames