dong2020
Cờ nhanh: 1485 W0D0L1
Cờ chậm: 2023 W2408D509L1951)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Akira_Kamiji (1989) dong2020 (2040) 50S
2 lose vinhle1998 (1979) dong2020 (2058) 41S
3 lose dong2020 (2069) duylinh111 (2229) 52S
4 win tucali45 (1622) dong2020 (2059) 35S
5 draw dong2020 (2060) tuannhu (2000) 19S
6 lose dong2020 (2075) Thuahoai1 (2095) 62S
7 win benkin (2100) dong2020 (2058) 57S
8 win chaubathong1 (1805) dong2020 (2050) 58S
9 draw dong2020 (2051) vuducthanh (1989) 58S
10 win phucloc (1897) dong2020 (2040) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dong2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames