hien90
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1909 W3396D1293L3650)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ThuyLeThe5 (1858) hien90 (1895) 46S
2 win hien90 (1880) ThuyLeThe5 (1873) 57S
3 draw hien90 (1884) swanton (1743) 48S
4 draw hien90 (1888) swanton (1739) 70S
5 win hien90 (1868) comeon123 (2003) 41S
6 win hien90 (1851) hyannis (1903) 28S
7 lose hien90 (1866) Sumayi_3 (1898) 59S
8 lose Sumayi_3 (1883) hien90 (1881) 23S
9 lose hien90 (1891) khahg (2065) 29S
10 lose hien90 (1902) khahg (2054) 73S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hien90, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames