Hoa_1966
Cờ nhanh: 1480 W6D0L8
Cờ chậm: 1998 W6194D635L5417)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ptchoanghai (1988) Hoa_1966 (2014) 42S
2 win Hoa_1966 (1998) ptchoanghai (2004) 53S
3 lose Hoa_1966 (2014) BareNOOB (2003) 32S
4 lose nghiepdaubac (1961) Hoa_1966 (2032) 43S
5 win Hoa_1966 (2018) nghiepdaubac (1975) 44S
6 lose Hoa_1966 (2032) HongYen91 (2090) 33S
7 lose game08a (2084) Hoa_1966 (2046) 19S
8 lose Hoa_1966 (2061) game08a (2069) 56S
9 win habachvan (1973) Hoa_1966 (2048) 41S
10 win Hoa_1966 (2034) habachvan (1987) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hoa_1966, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames