ThanhPC
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1910 W1017D116L1054)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TranHai48 (1930) ThanhPC (1925) 33S
2 win ThanhPC (1908) TranHai48 (1947) 79S
3 win ThanhPC (1894) DongT8 (1859) 25S
4 win tears (1954) ThanhPC (1876) 27S
5 win ThanhPC (1857) tears (1973) 50S
6 win ThanhPC (1843) kool (1784) 22S
7 draw ThanhPC (1843) BinhCR (1824) 140S
8 lose chuhaxd (1814) ThanhPC (1860) 45S
9 win ThanhPC (1845) chuhaxd (1829) 54S
10 win ThanhPC (1829) NguyenSoai (1844) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThanhPC, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames