hoahaunghia
Cờ nhanh: 1794 W4829D512L6278
Cờ chậm: 1568 W3856D955L4289)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hdan (1760) hoahaunghia (1811) 40F
2 win tram_mien_le (1798) hoahaunghia (1795) 79F
3 lose tonyact (1797) hoahaunghia (1811) 26F
4 draw hoahaunghia (1811) BidaM (1809) 94F
5 win QuocTienND (1881) hoahaunghia (1793) 61F
6 win hoahaunghia (1775) vinhaus (1858) 46F
7 win Haykhong (1821) hoahaunghia (1758) 35F
8 draw hoahaunghia (1757) Haykhong (1822) 69F
9 lose dachlau (1820) hoahaunghia (1771) 33F
10 lose dachlau (1805) hoahaunghia (1786) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoahaunghia, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames