hoahaunghia
Cờ nhanh: 1812 W2971D304L3845
Cờ chậm: 1568 W3856D955L4289)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HaiHa1 (1911) hoahaunghia (1825) 30F
2 lose hoahaunghia (1839) HaiHa1 (1897) 51F
3 win yhk (1824) hoahaunghia (1823) 42F
4 lose hoahaunghia (1851) natural2017 (1911) 19F
5 lose hoahaunghia (1868) atam (1818) 36F
6 lose bob (2099) hoahaunghia (1877) 40F
7 lose typ (2038) hoahaunghia (1888) 46F
8 win hoahaunghia (1867) typ (2059) 46F
9 lose duythanhbn99 (1887) hoahaunghia (1882) 22F
10 lose hoahaunghia (1896) cotinhle (1936) 19F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoahaunghia, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames