hoahaunghia
Cờ nhanh: 1836 W3556D367L4626
Cờ chậm: 1568 W3856D955L4289)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose metallica07 (2021) hoahaunghia (1846) 43F
2 win thaicho (1894) hoahaunghia (1829) 27F
3 lose abraham2014 (1845) hoahaunghia (1845) 18F
4 lose NguyenC4 (1840) hoahaunghia (1861) 24F
5 lose hoahaunghia (1871) HuyCuongN (2067) 31F
6 lose HuyCuongN (2057) hoahaunghia (1881) 25F
7 win suongkhoi (1820) hoahaunghia (1867) 36F
8 lose metallica07 (2011) hoahaunghia (1879) 91F
9 lose sairoi (1878) hoahaunghia (1895) 48F
10 draw bg80 (2033) hoahaunghia (1887) 124F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoahaunghia, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames