UNITEDSTATE
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1974 W1902D218L1551)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win UNITEDSTATE (1961) songtutay (1887) 53S
2 win UNITEDSTATE (1948) Denuisonla (1860) 54S
3 win UNITEDSTATE (1935) phonglien (1850) 48S
4 win UNITEDSTATE (1922) duclinhvt (1853) 17S
5 win tj2005 (1912) UNITEDSTATE (1906) 39S
6 lose UNITEDSTATE (1925) ssajia (1823) 69S
7 win mrluong (1856) UNITEDSTATE (1911) 21S
8 lose zloukili (1797) UNITEDSTATE (1931) 59S
9 lose UNITEDSTATE (1950) luub (1834) 66S
10 lose luub (1814) UNITEDSTATE (1970) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by UNITEDSTATE, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames