UNITEDSTATE
Cờ nhanh: 1518 W2D0L1
Cờ chậm: 1963 W6855D662L5580)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win UNITEDSTATE (1951) paulvuong (1824) 32S
2 win gengyu88 (1849) UNITEDSTATE (1938) 17S
3 win vantutu (1725) UNITEDSTATE (1928) 28S
4 win metriha1 (1930) UNITEDSTATE (1912) 43S
5 lose UNITEDSTATE (1928) metriha1 (1914) 29S
6 lose quangnghiem (1942) UNITEDSTATE (1944) 46S
7 win UNITEDSTATE (1934) kieuduy (1755) 40S
8 lose heamq (1981) UNITEDSTATE (1949) 61S
9 win UNITEDSTATE (1938) anhq8 (1785) 41S
10 win anhq8 (1797) UNITEDSTATE (1926) 14S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by UNITEDSTATE, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames