UNITEDSTATE
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1959 W2543D297L2069)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dongta1974 (1931) UNITEDSTATE (1976) 61S
2 win UNITEDSTATE (1964) thanh1234 (1862) 36S
3 win lloydt (2034) UNITEDSTATE (1946) 25S
4 win UNITEDSTATE (1927) lloydt (2053) 38S
5 lose gold2004 (1805) UNITEDSTATE (1947) 29S
6 win UNITEDSTATE (1931) HUY07 (1962) 32S
7 win UNITEDSTATE (1919) kontum_2009 (1812) 14S
8 win UNITEDSTATE (1905) LuuD (1868) 38S
9 draw LuuD (1867) UNITEDSTATE (1906) 50S
10 lose UNITEDSTATE (1925) F35 (1806) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by UNITEDSTATE, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames