conxe3
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1742 W8858D842L8700)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose conxe3 (1752) Khoivp (1952) 25S
2 win conxe3 (1729) Khoivp (1975) 16S
3 win conxe3 (1702) tucali45 (1632) 40S
4 win vincen (1617) conxe3 (1689) 18S
5 win vincen (1631) conxe3 (1675) 45S
6 win conxe3 (1663) phan (1553) 27S
7 win phan (1566) conxe3 (1650) 48S
8 lose cao_trung (1671) conxe3 (1665) 29S
9 lose cao_trung (1655) conxe3 (1681) 26S
10 draw conxe3 (1681) NguyenThai10 (1686) 76S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by conxe3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames