M16
Cờ nhanh: 1888 W21643D1887L21663
Cờ chậm: 2209 W9844D1576L9527)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Tranthehuong (2160) M16 (2195) 66S
2 win Tranthehuong (2175) M16 (2180) 33S
3 win ht607 (2128) M16 (2166) 52S
4 lose Thanhcong (2159) M16 (2182) 9S
5 lose CoLover (2081) M16 (2201) 11S
6 draw M16 (2204) CoLover (2078) 86S
7 win Andrewtu (1990) M16 (2194) 27S
8 win M16 (2184) Andrewtu (2000) 38S
9 win tru1954 (2016) M16 (2173) 36S
10 win tru1954 (2028) M16 (2161) 57S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by M16, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames