masterdien
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2096 W1132D256L803)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Gohckng (2027) masterdien (2082) 42S
2 win jackyvnn1981 (1930) masterdien (2071) 43S
3 draw thanco123123 (2085) masterdien (2071) 69S
4 draw anle54 (1953) masterdien (2074) 59S
5 draw theblue (1922) masterdien (2078) 23S
6 win theblue (1934) masterdien (2066) 24S
7 lose OhMy_Buddha (2242) masterdien (2088) 38S
8 draw tu_hung (1867) masterdien (2094) 46S
9 lose Thieusaigon (2136) masterdien (2109) 27S
10 draw flyhrose (2245) masterdien (2105) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by masterdien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames