thuy_linh
Cờ nhanh: 1504 W6D1L6
Cờ chậm: 2068 W6806D1479L6172)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thuy_linh (2059) VinhTran3 (1841) 53S
2 win VinhTran3 (1851) thuy_linh (2049) 24S
3 win thuy_linh (2037) gengyu88 (1920) 45S
4 win thuy_linh (2025) PHANXIPAN (1909) 48S
5 win PHANXIPAN (1922) thuy_linh (2012) 28S
6 draw thuy_linh (2015) boynstyle (1903) 65S
7 win boynstyle (1916) thuy_linh (2002) 26S
8 win gengyu88 (1900) thuy_linh (1989) 57S
9 win zionleung (1963) thuy_linh (1974) 32S
10 lose sangtp (2276) thuy_linh (1990) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thuy_linh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames