lloydt
Cờ nhanh: 2084 W1771D126L1593
Cờ chậm: 2138 W4185D684L3292)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ngonhon (1912) lloydt (2061) 42F
2 win lloydt (2035) ngonhon (1938) 47F
3 win ngonhon (1967) lloydt (2006) 33F
4 win lloydt (1990) trandung2017 (2017) 31F
5 win lloydt (1975) eddie2828 (1968) 102F
6 draw eddie2828 (1968) lloydt (1975) 44F
7 lose lloydt (1994) phoenix207 (1893) 87F
8 win phoenix207 (1906) lloydt (1981) 40F
9 win lloydt (1966) kindaichi84 (1936) 33F
10 draw kindaichi84 (1936) lloydt (1966) 52F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lloydt, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames