lloydt
Cờ nhanh: 2108 W971D57L844
Cờ chậm: 2067 W3663D579L2888)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win lloydt (2055) ThanhTa (1948) 23S
2 draw ThanhTa (1945) lloydt (2058) 58S
3 lose lloydt (2073) duyquynhcp (2084) 101S
4 win duyquynhcp (2101) lloydt (2056) 59S
5 lose thinhnhd (2039) lloydt (2073) 58S
6 win lloydt (2056) XDragon (2096) 17S
7 draw KAFU (2063) lloydt (2056) 60S
8 lose lloydt (2077) luotkhuot08 (1895) 33S
9 draw luotkhuot08 (1890) lloydt (2082) 77S
10 draw Buoc_lyhuong (2115) lloydt (2081) 150S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lloydt, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames