new_bikini
Cờ nhanh: 1585 W2052D41L2165
Cờ chậm: 1453 W5D0L8)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thuaai (1616) new_bikini (1617) 2F
2 win MongDoc (1508) new_bikini (1604) 84F
3 win new_bikini (1591) MongDoc (1521) 23F
4 lose damthitram (1589) new_bikini (1607) 24F
5 win new_bikini (1591) damthitram (1605) 25F
6 win Rat (1568) new_bikini (1576) 71F
7 win new_bikini (1560) Rat (1584) 39F
8 draw amiga (1549) new_bikini (1560) 47F
9 lose phonglequoc (1601) new_bikini (1575) 38F
10 lose new_bikini (1591) phonglequoc (1585) 56F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by new_bikini, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames