CSC
Cờ nhanh: 1600 W781D15L840
Cờ chậm: 1544 W4363D173L5082)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win wong99 (1609) CSC (1584) 28F
2 lose daptra (1631) CSC (1599) 36F
3 lose CSC (1615) daptra (1615) 21F
4 lose Vitquacquac (1820) CSC (1625) 35F
5 lose CSC (1641) madoi (1627) 34F
6 win madoi (1643) CSC (1625) 28F
7 lose thanh_tuan1 (1665) CSC (1640) 29F
8 win CSC (1625) hiepng999 (1612) 36F
9 win hiepng999 (1628) CSC (1609) 34F
10 win Hairat102 (1532) CSC (1595) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CSC, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames