hipximu
Cờ nhanh: 1562 W23548D587L22888
Cờ chậm: 1484 W0D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win sinhthuyk (1606) hipximu (1545) 25F
2 lose hipximu (1558) linhchip (1654) 26F
3 lose linhchip (1641) hipximu (1571) 44F
4 lose haythua (1587) hipximu (1587) 76F
5 lose hipximu (1604) haythua (1570) 43F
6 lose toila3ban (1576) hipximu (1621) 37F
7 lose falcon1 (1592) hipximu (1638) 26F
8 win hipximu (1623) falcon1 (1607) 41F
9 win hipximu (1610) hiepvinhtuy (1537) 37F
10 win hiepvinhtuy (1551) hipximu (1596) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hipximu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames