hipximu
Cờ nhanh: 1629 W18665D374L18144
Cờ chậm: 1484 W0D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hipximu (1648) hientn (1522) 29F
2 win minhtam57 (1663) hipximu (1632) 16F
3 win qwon (1626) hipximu (1616) 14F
4 lose Bighammer (1394) hipximu (1638) 30F
5 win hipximu (1629) Bighammer (1403) 16F
6 lose hongtuyen (1639) hipximu (1645) 52F
7 win thu999 (1656) hipximu (1629) 33F
8 lose dinhpt (1632) hipximu (1645) 58F
9 win hipximu (1629) dinhpt (1648) 42F
10 draw thinsize (1653) hipximu (1629) 87F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hipximu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames