hipximu
Cờ nhanh: 1569 W18291D355L17786
Cờ chậm: 1484 W0D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw vantra (1576) hipximu (1569) 79F
2 draw hipximu (1569) vantra (1576) 59F
3 lose trung123abc (1491) hipximu (1587) 7F
4 lose hipximu (1600) bautroisao3 (1678) 32F
5 lose bautroisao3 (1664) hipximu (1614) 49F
6 lose phung362 (1640) hipximu (1629) 44F
7 win hipximu (1611) hongquang10 (1677) 36F
8 win phovang277 (1639) hipximu (1594) 21F
9 win hipximu (1578) rexita (1587) 44F
10 lose rexita (1571) hipximu (1594) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hipximu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames