so3209
Cờ nhanh: 1752 W31877D1593L32431
Cờ chậm: 1633 W229D15L233)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win so3209 (1723) hip_hop (1675) 51F
2 win so3209 (1688) whisper (1740) 47F
3 win so3209 (1622) vangho (1619) 42F
4 win so3209 (1596) Khanhthanh16 (1510) 31F
5 lose so3209 (1620) bothimap (1749) 46F
6 lose so3209 (1647) bothimap (1722) 50F
7 lose so3209 (1663) casio (1928) 29F
8 lose so3209 (1676) Hugo_Boss (2018) 27F
9 win so3209 (1645) vuongpham (1639) 35F
10 lose so3209 (1670) nuinhan (1784) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by so3209, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames