so3209
Cờ nhanh: 1637 W23044D1072L23024
Cờ chậm: 1604 W227D15L231)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose so3209 (1673) anbinh (1599) 53F
2 lose so3209 (1706) myhey (1681) 22F
3 lose so3209 (1726) vuthuy100 (1918) 44F
4 win so3209 (1690) arttuan (1771) 42F
5 win so3209 (1656) thuytranphan (1699) 19F
6 win so3209 (1632) Quan62 (1511) 19F
7 lose so3209 (1667) vitmai (1602) 5F
8 lose so3209 (1684) tinhnho (1948) 32F
9 lose so3209 (1710) tranduymicha (1795) 20F
10 win so3209 (1689) hakhiem (1508) 62F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by so3209, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames