eCheck
Cờ nhanh: 1672 W7005D246L6905
Cờ chậm: 1565 W21D1L16)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nguoixala (1712) eCheck (1687) 31F
2 lose TonDuc (1784) eCheck (1700) 23F
3 lose eCheck (1709) thanhsonle (1947) 33F
4 lose eCheck (1723) Svyzt (1787) 42F
5 lose Svyzt (1773) eCheck (1737) 27F
6 win gMATIC (1713) eCheck (1722) 29F
7 win eCheck (1706) gMATIC (1729) 37F
8 lose Unbeatable (1753) eCheck (1720) 9F
9 lose eCheck (1737) huyhnguyen (1697) 28F
10 win huyhnguyen (1712) eCheck (1722) 77F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by eCheck, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames