eCheck
Cờ nhanh: 1668 W8861D336L8699
Cờ chậm: 1565 W21D1L16)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win eCheck (1652) A_day_roi (1684) 11F
2 win eCheck (1636) hanoi15 (1662) 71F
3 lose hanoi15 (1646) eCheck (1652) 48F
4 lose CD39 (1595) eCheck (1670) 25F
5 win eCheck (1655) billsat (1634) 69F
6 win billsat (1650) eCheck (1639) 27F
7 lose eCheck (1655) Free_Free (1625) 29F
8 win Free_Free (1641) eCheck (1639) 31F
9 lose eCheck (1653) chuse (1713) 24F
10 lose chuse (1698) eCheck (1668) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by eCheck, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames