daptra
Cờ nhanh: 1911 W13736D239L12698
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose daptra (1922) huanlexa (2068) 32F
2 win suker (1956) daptra (1905) 41F
3 win xyzz (1631) daptra (1888) 23F
4 win lamtungde (1838) daptra (1874) 1F
5 win daptra (1858) phan_nhan (1886) 39F
6 lose Bob_Bob (1906) daptra (1872) 52F
7 win choila (1939) daptra (1854) 24F
8 lose Nguyenthonk (1821) daptra (1871) 37F
9 win daptra (1856) Nguyenthonk (1836) 15F
10 win daptra (1843) bigmosquito (1776) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by daptra, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames