kenkin12
Cờ nhanh: 1749 W9871D356L9476
Cờ chậm: 1874 W845D82L769)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kenkin12 (1733) sohongchoi (1746) 25F
2 win kenkin12 (1716) nb_universal (1753) 18F
3 win kenkin12 (1701) ketamthuong (1693) 9F
4 lose kenkin12 (1716) Covuon (1748) 13F
5 lose kenkin12 (1731) Covuon (1733) 26F
6 win kenkin12 (1715) sgdude (1741) 20F
7 win kenkin12 (1701) quanghuy6111 (1656) 18F
8 lose kenkin12 (1716) Fidelity949 (1722) 36F
9 win kenkin12 (1699) mtq90 (1748) 46F
10 win kenkin12 (1685) Copvan (1625) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kenkin12, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames