tttyttt
Cờ nhanh: 1707 W5422D379L6891
Cờ chậm: 1698 W33D5L29)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tttyttt (1721) XaXoai (1756) 31F
2 win XaXoai (1774) tttyttt (1703) 26F
3 lose chanchet15 (1849) tttyttt (1727) 33F
4 lose tttyttt (1736) bopbopbop (1972) 41F
5 lose bopbopbop (1963) tttyttt (1745) 25F
6 lose tttyttt (1756) kimoanh85 (1913) 27F
7 lose kimoanh85 (1901) tttyttt (1768) 32F
8 lose dungxuan (1744) tttyttt (1785) 50F
9 lose trinh96 (1883) tttyttt (1798) 19F
10 lose khanh (1904) tttyttt (1811) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tttyttt, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames