cttruong
Cờ nhanh: 1618 W622D24L637
Cờ chậm: 2060 W12710D1698L12280)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cttruong (2034) ldtrong (1950) 27S
2 win cttruong (1997) Spring21 (2092) 28S
3 lose Spring21 (2063) cttruong (2026) 23S
4 win cttruong (1988) Spring21 (2101) 2S
5 lose Spring21 (2073) cttruong (2016) 29S
6 lose cttruong (2048) Spring21 (2041) 17S
7 draw Thieusaigon (2058) cttruong (2048) 46S
8 win cttruong (2033) DatMaToSu (1740) 15S
9 win DatMaToSu (1757) cttruong (2016) 21S
10 win cttruong (1997) DatMaToSu (1776) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cttruong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames