toeloexoe
Cờ nhanh: 1653 W1492D118L1799
Cờ chậm: 2198 W167D31L164)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win toeloexoe (1633) Cloud (1784) 80F
2 win Cloud (1805) toeloexoe (1612) 20F
3 lose anbinh (1596) toeloexoe (1628) 36F
4 win toeloexoe (1612) anbinh (1612) 25F
5 win toeloexoe (1596) beky (1601) 31F
6 win beky (1618) toeloexoe (1579) 21F
7 win Bighammer (1544) toeloexoe (1564) 22F
8 win toeloexoe (1551) Hankdave76 (1464) 50F
9 lose Hankdave76 (1445) toeloexoe (1570) 20F
10 lose toeloexoe (1585) dc5v (1603) 14F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by toeloexoe, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames