linhchien
Cờ nhanh: 1658 W32D1L21
Cờ chậm: 1933 W999D69L885)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win foosengteek (1748) linhchien (1923) 32S
2 lose linhchien (1942) Kechoico (1825) 29S
3 win Kechoico (1838) linhchien (1929) 30S
4 lose kentk (1899) linhchien (1946) 13S
5 win linhchien (1935) tears (1799) 39S
6 win tears (1811) linhchien (1923) 36S
7 win dat65 (1872) linhchien (1909) 26S
8 win linhchien (1894) dat65 (1887) 46S
9 lose Khoivp (1816) linhchien (1912) 41S
10 win chewon (1961) linhchien (1894) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by linhchien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames