namnavibank
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1894 W12678D529L12628)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ONGVIENDD (1773) namnavibank (1914) 63S
2 lose vudanh (2025) namnavibank (1927) 20S
3 lose namnavibank (1945) Albaba (1878) 32S
4 win Albaba (1892) namnavibank (1931) 29S
5 lose namnavibank (1940) Hoivan (2154) 25S
6 lose Hoivan (2144) namnavibank (1950) 17S
7 win namnavibank (1933) sangbd (1986) 27S
8 lose sangbd (1971) namnavibank (1948) 31S
9 win arttuan (1911) namnavibank (1933) 57S
10 win namnavibank (1917) arttuan (1927) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by namnavibank, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames