RP
Cờ nhanh: 1540 W7583D1139L7860
Cờ chậm: 1789 W6330D2217L6864)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win RP (1774) hoangthaihoc (1752) 32S
2 lose hoangthaihoc (1735) RP (1791) 29S
3 lose RP (1807) wantse (1797) 30S
4 lose RP (1823) rotv2 (1800) 129S
5 lose Kendal (1858) RP (1838) 118S
6 lose Ducnam (1766) RP (1856) 57S
7 win RP (1842) Ducnam (1780) 34S
8 win nguyenQ (1536) RP (1524) 66F
9 win RP (1509) dangdinhhieu (1500) 45F
10 win dangdinhhieu (1516) RP (1493) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by RP, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames