Haivan
Cờ nhanh: 1622 W8D0L7
Cờ chậm: 1873 W6610D1222L5825)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win anqualda (1689) Haivan (1851) 44S
2 win Haivan (1826) anqualda (1714) 46S
3 lose Tepriu2009 (1751) Haivan (1864) 26S
4 win Haivan (1824) kesongsot (1958) 46S
5 win kesongsot (2002) Haivan (1780) 73S
6 lose kesongsot (1981) Haivan (1801) 21S
7 win Haivan (1754) kesongsot (2028) 43S
8 lose VuQuocDat (1631) Haivan (1795) 45S
9 win boxe4 (1887) Haivan (1776) 17S
10 lose Kaka_N7 (1790) Haivan (1809) 62S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Haivan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames