un007
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1734 W14523D2499L13519)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw un007 (1739) chitiet (1547) 46S
2 draw Tepriu2009 (1818) un007 (1737) 38S
3 lose un007 (1751) Tepriu2009 (1804) 34S
4 lose xomdao (1833) un007 (1764) 35S
5 lose un007 (1778) xomdao (1819) 66S
6 lose un007 (1793) songtutay (1805) 34S
7 win Kaka_N7 (1756) un007 (1778) 1S
8 lose un007 (1793) laohac1988 (1798) 26S
9 lose laohac1988 (1782) un007 (1809) 30S
10 win hoicaonien (1840) un007 (1792) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by un007, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames