un007
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1725 W15159D2645L14083)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose un007 (1742) atjoan (1684) 68S
2 lose ktyd (1772) un007 (1757) 28S
3 lose un007 (1773) ktyd (1756) 27S
4 lose un007 (1790) HZ142857 (1738) 29S
5 win HZ142857 (1753) un007 (1775) 29S
6 win un007 (1758) jaco_vu (1796) 45S
7 lose un007 (1773) jaco_vu (1781) 37S
8 draw un007 (1773) kycuc (1804) 91S
9 lose kieugiang02 (1821) un007 (1787) 38S
10 draw un007 (1786) kieugiang02 (1822) 60S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by un007, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames