happy2000
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2228 W3287D316L2399)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose frank11435 (2174) happy2000 (2246) 98S
2 win kiskunkun (2063) happy2000 (2236) 38S
3 win PhilipYTO (2399) happy2000 (2215) 60S
4 lose happy2000 (2226) PhilipYTO (2388) 40S
5 lose fai7750 (1833) happy2000 (2280) 50S
6 win juwen28 (2110) happy2000 (2269) 1S
7 win happy2000 (2258) juwen28 (2121) 30S
8 win cosmo2013 (2291) happy2000 (2222) 57S
9 win cosmo2013 (2331) happy2000 (2182) 30S
10 lose happy2000 (2198) ynhien (2174) 85S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by happy2000, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames