happy2000
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2268 W3131D308L2276)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win happy2000 (2256) khacviet (2128) 26S
2 draw happy2000 (2260) khacviet (2124) 101S
3 win happy2000 (2245) michael197 (2236) 55S
4 lose michael197 (2219) happy2000 (2262) 23S
5 lose happy2000 (2278) motminh2019 (2257) 49S
6 win motminh2019 (2273) happy2000 (2262) 57S
7 lose michael197 (2218) happy2000 (2279) 60S
8 win happy2000 (2264) michael197 (2233) 31S
9 lose happy2000 (2284) latuan (2387) 46S
10 lose cc (2195) happy2000 (2303) 59S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by happy2000, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames