happy2000
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2101 W2904D282L2117)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Huyen99 (2013) happy2000 (2120) 33S
2 lose happy2000 (2141) CoolxqPlayer (2313) 44S
3 lose josh25 (1833) happy2000 (2192) 22S
4 win happy2000 (2179) josh25 (1846) 15S
5 win josh25 (1861) happy2000 (2164) 60S
6 win NHH (1969) happy2000 (2154) 14S
7 win happy2000 (2138) LenhhoXung (2154) 22S
8 win happy2000 (2119) hn500 (2218) 32S
9 lose tansatlenh (2256) happy2000 (2131) 45S
10 draw happy2000 (2131) ynhien (2118) 158S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by happy2000, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames