hoangd61
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2112 W2489D593L2540)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chessr1 (2119) hoangd61 (2096) 31S
2 win hoangd61 (2079) chessr1 (2136) 43S
3 win huylink (2104) hoangd61 (2062) 12S
4 win hoangd61 (2047) AsianDragon (2038) 73S
5 lose hoangd61 (2066) DocCo_9_Kiem (1957) 13S
6 win Quy___Kiem (1979) hoangd61 (2053) 31S
7 win hoangd61 (2039) Quy___Kiem (1993) 23S
8 lose hoangd61 (2054) Frendy8899 (2078) 48S
9 lose hoangd61 (2068) NhatMinh30 (2116) 23S
10 win NhatMinh30 (2134) hoangd61 (2050) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoangd61, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames