truongvietha
Cờ nhanh: 1904 W32D3L10
Cờ chậm: 2230 W1824D577L1577)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win daibangbt (1994) truongvietha (2221) 49S
2 win truongvietha (2212) daibangbt (2003) 57S
3 lose tansatlenh (2240) truongvietha (2227) 116S
4 win truongvietha (2212) Giabao (2181) 30S
5 win Tap_tran_ (2238) truongvietha (2195) 57S
6 lose truongvietha (2210) Tap_tran_ (2223) 34S
7 lose truongvietha (2219) ThoHoaPhu (2442) 15S
8 draw tansatlenh (2206) truongvietha (2219) 46S
9 win thiamfo (1997) truongvietha (2210) 34S
10 win truongvietha (2199) ganleo2 (2039) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by truongvietha, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames