tambatcuu
Cờ nhanh: 1488 W1D0L2
Cờ chậm: 2226 W7077D1789L7246)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tambatcuu (2244) chungle (2171) 34S
2 lose tambatcuu (2263) chungle (2152) 34S
3 win cosmo2013 (2349) tambatcuu (2224) 35S
4 win tambatcuu (2206) duylinh2103 (2274) 50S
5 win tambatcuu (2195) mudanhco12 (2054) 50S
6 lose tambatcuu (2212) comay_hen (2169) 26S
7 win tambatcuu (2198) tt_cotuong (2140) 10S
8 win tambatcuu (2178) Nhatlmy01 (2322) 14S
9 lose tambatcuu (2188) Scorpio123 (2375) 54S
10 win tambatcuu (2173) hoangson1967 (2154) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tambatcuu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames