tambatcuu
Cờ nhanh: 1477 W2D0L4
Cờ chậm: 2197 W7907D1915L7976)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tambatcuu (2183) kls3367 (2132) 17S
2 win tambatcuu (2166) aaking (2227) 41S
3 lose tambatcuu (2182) king_1989 (2165) 33S
4 win tambatcuu (2166) Vanduc (2171) 13S
5 win tambatcuu (2150) NhuY1988 (2179) 36S
6 win tambatcuu (2135) coboho (2118) 11S
7 win tambatcuu (2121) Soaihung (2062) 15S
8 win tambatcuu (2107) Denver11 (2051) 18S
9 win tambatcuu (2093) AuNguyen2 (2037) 18S
10 lose tambatcuu (2105) eggking (2225) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tambatcuu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames