tambatcuu
Cờ nhanh: 1471 W1D0L3
Cờ chậm: 2180 W7548D1851L7652)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tambatcuu (2198) anhtuchoa (2106) 19S
2 win tambatcuu (2187) M16 (2031) 13S
3 draw motminh2019 (2275) tambatcuu (2185) 29S
4 draw tambatcuu (2179) firstavenue (2398) 28S
5 lose tambatcuu (2194) abraham2014 (2224) 21S
6 lose tambatcuu (2209) VuaCoTan20 (2222) 7S
7 lose VuaCoTan20 (2206) tambatcuu (2225) 34S
8 lose Thaisalem (2318) tambatcuu (2238) 31S
9 lose tambatcuu (2252) Thaisalem (2304) 21S
10 win tambatcuu (2239) tmtquan (2151) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tambatcuu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames