trinhbanglan
Cờ nhanh: 1960 W231D25L206
Cờ chậm: 2029 W2616D579L2374)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Jayden15 (2040) trinhbanglan (2045) 22S
2 win trinhbanglan (2029) Jayden15 (2056) 42S
3 draw trinhbanglan (2028) minhcuroa (2075) 38S
4 lose trinhbanglan (2044) Learner74 (2020) 71S
5 win Learner74 (2036) trinhbanglan (2028) 20S
6 win trinhbanglan (2011) Learner74 (2053) 29S
7 lose trinhbanglan (2028) ntthanh (1979) 25S
8 win binh08 (1822) trinhbanglan (2018) 47S
9 lose trinhbanglan (2040) binh08 (1800) 39S
10 lose trinhbanglan (2060) gary1145 (1893) 10S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trinhbanglan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames