lithong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1985 W7510D1643L7334)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win FfaM (2081) lithong (1966) 45S
2 win gli4213 (1952) lithong (1950) 46S
3 win lithong (1935) pcb (1903) 46S
4 lose Minh_thuyen (1960) lithong (1950) 40S
5 win lithong (1931) daisu1974 (2059) 4S
6 lose lithong (1948) RuazzitTo (1908) 17S
7 win lithong (1933) RuazzitTo (1923) 12S
8 lose SongNhue (1927) lithong (1949) 42S
9 lose lithong (1966) SongNhue (1910) 40S
10 lose lithong (1980) tentenen (2026) 12S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lithong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames