DocCoHon
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2005 W9592D2142L11805)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DucHung60 (2072) DocCoHon (2034) 22S
2 win DocCoHon (2001) TTP (2023) 76S
3 win CindyLe (1866) DocCoHon (1976) 34S
4 lose Unsit (2268) DocCoHon (1992) 29S
5 draw DocCoHon (1997) tttt_O_tttt (1908) 20S
6 lose None (2293) DocCoHon (2013) 27S
7 draw MinhThu1509 (2220) DocCoHon (2007) 38S
8 win DocCoHon (1984) MinhThu1509 (2243) 51S
9 lose Kimle1501 (1923) DocCoHon (2022) 34S
10 lose DocCoHon (2067) quytocngheo (1839) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DocCoHon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames