Lenh_Xe_Xac
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1988 W794D278L803)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Lenh_Xe_Xac (2005) Maylaai (1941) 42S
2 draw Lenh_Xe_Xac (2002) tuan20032006 (2124) 19S
3 lose anhson_cr (2165) Lenh_Xe_Xac (2013) 46S
4 win Lenh_Xe_Xac (1998) QuyKiemVuong (1972) 39S
5 win LDN (1959) Lenh_Xe_Xac (1983) 41S
6 lose Lenh_Xe_Xac (1993) tranhweeh9 (2176) 16S
7 win Pt1975 (2074) Lenh_Xe_Xac (1974) 63S
8 draw Vanduc (2029) Lenh_Xe_Xac (1973) 28S
9 draw cantyn (2081) Lenh_Xe_Xac (1970) 43S
10 lose thinhvitinh1 (1913) Lenh_Xe_Xac (1988) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Lenh_Xe_Xac, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames