BuggySW
Cờ nhanh: 1500 W1D0L1
Cờ chậm: 2075 W3238D500L2688)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose icchanm (1981) BuggySW (2115) 27S
2 win BuggySW (2102) vuong81 (2014) 49S
3 lose jjkt (2135) BuggySW (2117) 29S
4 win BuggySW (2098) honganh1968 (2219) 43S
5 lose honganh1968 (2206) BuggySW (2111) 40S
6 lose thuonghohoa (2118) BuggySW (2127) 29S
7 lose BuggySW (2144) thuonghohoa (2101) 16S
8 win BuggySW (2130) stiwrx (2088) 31S
9 draw chessr1 (2151) BuggySW (2130) 19S
10 draw BuggySW (2130) chessr1 (2151) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BuggySW, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames