tinhtuongsea
Cờ nhanh: 1826 W59D4L39
Cờ chậm: 1815 W5796D1043L4969)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win pakfun (1640) tinhtuongsea (1804) 35S
2 win tinhtuongsea (1793) pakfun (1651) 25S
3 win tinhtuongsea (1775) tuanvtic (1864) 41S
4 win Vutrituan (1762) tinhtuongsea (1759) 106S
5 lose lad1510 (1638) tinhtuongsea (1779) 41S
6 win tinhtuongsea (1762) tu_hung (1805) 20S
7 lose tu_hung (1790) tinhtuongsea (1777) 41S
8 lose tinhtuongsea (1788) xafao (1932) 16S
9 lose mafu (1567) tinhtuongsea (1810) 32S
10 lose Tmh1291 (1592) tinhtuongsea (1832) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tinhtuongsea, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames