phongduc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1803 W644D46L539)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win huongtu (1634) phongduc (1792) 23S
2 win phongduc (1779) chewkent (1709) 32S
3 lose phongduc (1795) ThaoNgoc (1772) 7S
4 lose Hatao (1952) phongduc (1806) 60S
5 draw phongduc (1809) nhut5 (1709) 56S
6 lose Lethien (1923) phongduc (1821) 35S
7 lose phongduc (1836) chonghe (1841) 26S
8 win thittamtang (1838) phongduc (1820) 33S
9 win Koaket (1650) phongduc (1809) 40S
10 win Koaket (1661) phongduc (1798) 122S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phongduc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames