lucky8
Cờ nhanh: 1700 W5534D214L5749
Cờ chậm: 1847 W3078D489L3213)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose lucky8 (1861) Too (1918) 45S
2 win Too (1936) lucky8 (1843) 49S
3 win hiepqn (1821) lucky8 (1828) 28S
4 win lucky8 (1812) hiepqn (1837) 33S
5 win Hanh (1864) lucky8 (1794) 40S
6 win lucky8 (1778) iou0202 (1784) 80S
7 lose lucky8 (1796) Batman2 (1714) 1S
8 lose semarang (1789) lucky8 (1812) 27S
9 win lucky8 (1796) semarang (1805) 29S
10 lose semarang (1789) lucky8 (1812) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lucky8, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames