lucky8
Cờ nhanh: 1700 W5534D214L5749
Cờ chậm: 1841 W3636D563L3829)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose lucky8 (1859) dacong (1784) 47S
2 draw BlackBat (1846) lucky8 (1859) 48S
3 win lucky8 (1825) Teobeonheo (1861) 38S
4 win lucky8 (1812) bevy915 (1727) 24S
5 win bevy915 (1741) lucky8 (1798) 48S
6 lose lucky8 (1802) Peter2016 (2192) 28S
7 win TChau1992 (1781) lucky8 (1787) 44S
8 win lucky8 (1778) Sontran (1570) 31S
9 win lucky8 (1768) Sontran (1580) 55S
10 win KhanhmanP (1629) lucky8 (1756) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lucky8, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames